TUNTUTLAH ILMU HINGGA KE NEGERI CHINA, KERANA ILMU ITU PELITA HIDUP

Wednesday, 18 April 2012

Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam


ORGANISASI KANDUNGAN DAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

Kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan
kepada empat bidang iaitu :-
1. Bidang Asuhan Tilawah al-Quran.
Bidang ini memberi tumpuan kepada :-
1.1 Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih.
1.2 Menghafaz ayat-ayat al-Quran tertentu dengan betul dan fasih.
1.3 Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzu’ ‘Amma (juzu’ 30) dan menghayati  pengajarannya.
2. Bidang Asas ‘Ulum Syar‘iyah.
Bidang ini memberi tumpuan untuk :-
2.1 Penanaman akidah, pembentukan sikap dan
tanggungjawab terhadap Allah s.w.t.
2.2 Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang
ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya.
2.3 Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah
Rasulullah s.a.w.
2.4 Implikasi akidah, ibadah dan sirah dari segi
tanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan
negara.

3. BidangAsas Akhlak Islamiah.

Bidang ini memberi tumpuan kepada :-
3.1 Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim
dalam hubungannya dengan Allah s.w.t. dan Rasulullah
s.a.w.
3.2 Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara
perhubungan manusia dengan diri sendiri, keluarga,
alam sekitar, masyarakat dan negara.

4. Bidang Pelajaran Jawi.
Bidang ini memberi tumpuan kepada :-
4.1 Menulis tulisan Jawi dengan baik.
4.2 Membaca tulisan Jawi dengan lancar.
4.3 Mempelajari asas seni tulisan Jawi.
Qiamuhu bi nafsih.
f. Wahdaniah.
g. Qudrat.
h. Iradah.
i. Ilmu.
j. Hayat.
k. Sama‘.
l. Basar.
m. Kalam.
2.1.10 Nama-nama Allah (Al-Asma’ al-Husna) yang
berikut :-
a. Al-Rahman.
b. Al-Rahim.
c. Al-‘Afuw.
d. Al-Ghafur.
e. Al-‘Adl.
f. Al-Shakur.
g. Al-Salam .
h. Al-Hadi.
i. Al-Sabur.
j. Al-Hakim.
k. Al-Hasib.
l. Zu al-Jalali wa al-
Ikram.
2.1.11 Pengertian Dosa dan pahala.
2.1.12 Pengertian dosa kecil dan dosa besar.
2.1.13 Pengertian syirik.
sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr
11
2.1.14 Sam‘iyyat :-
a. Pengertian.
b. Perkara-perkara
sam‘iyyat.
2.2. Ibadah :-
2.2.1. Konsep ibadah :-
a. Pengertian.
b. Jenis-jenis ibadah.
c. Fardu ‘Ain dan
Fardu Kifayah.
d. Jenis-jenis
hukum(Wajib,
Sunat, Makruh,
Haram dan Harus).
2.2.2. Bersuci :-
a. Pengertian.
b. Tanggungjawab
bersuci.
c. Istinja’.
d. Bersuci daripada
najis:-
i) Ringan
ii) Sederhana
iii) Berat
e. Bersuci daripada hadas :-
i) Hadas kecil.
ii) Hadas besar.
f. Tayammum :-
i) Tatacara tayammum.
ii) Syaratsyarat
sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr
12
tayammum.
iii) Perkara yang membatalkan tayammum.
2.2.3. Solat :-
a. Pengertian.
b. Solat fardu.
c. Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya :-
i) Takbiratul Ihram.
ii) Surah al-Fatihah.
iii) Doa Iftitah.
iv) Ketika ruku’.
v) Ketika iktidal.
vi) Ketika sujud.
vii) Duduk antara dua sujud.
viii) Tahiyyat awal dan akhir.
ix) Doa qunut.
d. Perlakuan solat (rukun fi‘li) dan hikmah-hikmahnya.
sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr
13
e. Perkara-perkara yang membatalkan solat.
f. Rukun-rukun.
g. Syarat-syarat wajib.
h. Syarat-syarat sah.
i. Sunat ab‘adh dan hai’ah.
2.2.4. Azan dan iqamah.
2.2.5. Solat berjemaah.
2.2.6. Solat Jumaat.
2.2.7. Ibadah puasa Ramadan :-
a. Konsep puasa.
b. Syarat-syarat wajib.
c. Rukun-rukun.
d. Syarat-syarat sah.
e. Perkara-perkara yang membatalkan puasa.
sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr
14
2.2.8. Solat Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha.
2.2.9. Solat jenazah.
2.3. Sirah :-
2.3.1. Tanda-tanda kenabian.
2.3.2. Salasilah keturunan Nabi.
2.3.3. Penyusuan dan pemeliharaan Nabi.
2.3.4. Nabi dibesarkan di kampung dan terdidik dengan nilai-nilai murni masyarakat desa.
2.3.5. Kematian bapa dan ibu Nabi.
2.3.6. Kematian datuk Nabi.
2.3.7. Pemeliharaan Nabi oleh bapa saudaranya.
2.3.8. Pekerjaan Nabi :-
a. Semasa kecil membantu bapa saudara berniaga.
b. Semasa dewasa menternak kambing dan berniaga.
2.3.9. Perkahwinan nabi.
2.3.10. Peristiwa Hajar al-Aswad.
2.3.11. Peristiwa di Gua Hira’.
2.3.12. Mukjizat al-Quran.
2.3.13. Dakwah Rasulullah s.a.w. secara sulit dan secara terang.
2.3.14. Hijrah ke Habsyah.
2.3.15. Pembesar di Mekah menerima seruan Rasulullah s.a.w.
2.3.16. Tentangan terhadap Rasulullah s.a.w.
2.3.17. Isra’ dan Mikraj.
2.3.18. Perjanjian ‘Aqabah.
sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr
15
2.3.19. Hijrah ke Madinah.
2.3.20. Pembinaan Masjid pertama.
2.3.21. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.
2.3.22. Pembentukan negara Madinah.
2.3.23. Mempertahankan Madinah.
2.3.24. Piagam Madinah.
2.3.25. Perjanjian Hudaibiah.
2.3.26. Pembukaan Kota Mekah.
2.3.27. Perkembangan Islam pada zaman Rasulullah s.a.w..
2.3.28. Haji Wida‘.
2.3.29. Kewafatan Rasulullah s.a.w.
3. Adab dan Akhlak Islamiah.
3.1. Adab Di Dalam Kehidupan Harian :-
3.1.1. Adab makan dan minum.
3.1.2. Adab qada’ hajat.
3.1.3. Adab tidur dan bangun tidur.
3.1.4. Adab mandi dan bersugi.
3.1.5. Adab berwuduk.
3.1.6. Adab berpakaian.
3.1.7. Adab berkenderaan.
3.1.8. Adab masuk dan keluar rumah.
3.1.9. Adab menghidang makanan dan minuman.
3.1.10. Adab berjalan.
3.1.11. Adab bertanya.
3.1.12. Adab mengurus diri.
3.2. Adab Terhadap Ibu bapa dan Keluarga :-
3.2.1. Adab bercakap dengan ibu bapa.

3.2.2. Adab menolong ibu bapa.
3.2.3. Adab bergaul dengan keluarga
3.3. Adab Dalam Kehidupan Bersosial :-
3.3.1. Adab bergaul dengan rakan.
3.3.2. Adab di masjid dan surau.
3.3.3. Adab bercakap dengan rakan.
3.3.4. Adab melayan tetamu.
3.3.5. Adab menziarahi orang sakit.
3.3.6. Adab menziarah rakan.
3.3.7. Adab menziarah orang tua.
3.3.8. Adab dengan orang tua.
3.3.9. Adab menziarahi jenazah dan kubur.
3.3.10. Adab makan di majlis keramaian.
3.3.11. Adab berjiran.
3.3.12. Adab berkumpul.
3.3.13. Adab berjual beli.
3.3.14. Adab bekerja.
3.3.15. Adab menziarah jiran.
3.3.16. Adab ketika bermain.
3.3.17. Adab terhadap tempat dan harta benda awam.
3.3.18. Adab kecintaan kepada negara.
3.3.19. Menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar.
3.3.20. Adab rehlah.
3.3.21. Adab dengan manusia dan makhluk lain.
3.3.22. Adab dengan pemimpin.
3.4. Adab Menuntut Ilmu :-
3.4.1. Adab bercakap dengan guru.
3.4.2. Adab ke sekolah. sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr
17
3.4.3. Adab belajar.
3.4.4. Adab semasa di sekolah.
3.4.5. Adab berhujah.
3.4.6. Adab menolong guru.
3.4.7. Adab menjaga harta benda sekolah.
3.4.8. Adab menjaga kebersihan sekolah.
3.5. Adab Dengan al-Quran :-
3.5.1. Adab membawa dan menyimpan al-Quran.
3.5.2. Adab membaca al-Quran.
4. Pelajaran Jawi.
4.1 Mengenal, menyebut dan menulis huruf Jawi tunggal.
4.2 Mengenal, menyebut dan menulis huruf Jawi sambung.
4.3 Mengenal membaca dan menulis suku kata terbuka.
4.4 Mengenal membaca dan menulis suku kata tertutup.
4.5 Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat.
4.6 Mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman.
4.7 Mengenal, membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek.
 sukatan pelajaran  pendidikan Islam kbsr
18
4.8 Menggunakan tanda baca.
4.9 Membaca pelbagai jenis bahan bacaan.
4.10 Menulis pelbagai jenis teks.
4.11 Mengenal dan menulis khat nasakh dan rik‘ah.

No comments:

Post a Comment